ViNaLaw
Phone:
LIÊN HỆ
Planets Forum WORLD Hop Dong Van Ban Xu PhAT Thue ca nhan

 

Một số ý kiến cho dự thảo nghị định hướng dẫn luật giám định tư pháp

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý CHO DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN

LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Th.s Ls Phan Thông Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam - Giám đốc công ty Luật hợp danh Việt Nam

 

Ngày 20/6/2012 Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Giám định tư pháp và có hiệu lực ngày 01/01/2013. Việc Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp cho thấy tầm quan trọng của việc cải cách tư pháp nói chung và trong lĩnh vực Giám định tư pháp nói riêng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp nhằm phục vụ đắc lực hơn nữa cho việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật.Bên cạnh đó, việc đưa ra dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Giám định tư pháp theo Quyết định số 693/QĐ-BTP ngày 27/4/2012 của Bộ Tư pháp cũng cho thấy việc quyết tâm nhanh chóng đưa Luật Giám định tư pháp vào cuộc sống.

Qua nghiên cứu dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giám định tư pháp chúng tôi có một số ý kiến bình luận như sau :


1)-Tên gọi của Nghị định

Nghị định với tên gọi là Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giám định tư pháp có 6 chương  với 27 điều, nếu so sánh với các nội dung cần quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp thì không hợp lý bởi lẽ nội dung Luật Giám định tư pháp không chỉ quy định về thành lập, quản lý tổ chức giám định tư pháp mà còn cả hoạt động giám định tư pháp nhưng nội dung dự thảo Nghị định chỉ bó hẹp các quy định về thành lập, quản lý tổ chức giám định tư pháp và quản lý nhà nước mà không có quy định về trình tự thủ tục tiếp nhận việc giám định, trả kết quả giám định và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động giám định tư pháp, nếu nội dung dự thảo không mở rộng phần còn lại thì tên gọi của dự thảo Nghị định này nên gọi là Nghị định quy định về thành lập, quản lý tổ chức giám định tư pháp thì chính xác hơn.    


2)-Về bố cục - nội dung của dự thảo nghị định

Dự thảo Nghị định có 6 chương  với 27 điều với bố cục : Chương 1: Giám định viên tư pháp (Từ Điều 1 – Điều 3) - Chương 2: Tổ chức giám định tư pháp công lập (Từ Điều 4 – Điều 13) Chương 3: Văn phòng giám định tư pháp (Từ Điều 14 – Điều 21) Chương 4: Người giám định tư pháp, Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc (Từ Điều 22 – Điều 23) Chương 5: Quản lý nhà nước về giám định tư pháp (Từ Điều 24 – Điều 25); Chương 6: Điều khoản thi hành (Từ Điều 26 – Điều 29)

          Theo chúng tôi Nghị định này nên có hai phần riêng biệt : Phần thứ nhất quy định về thành lập, quản lý tổ chức giám định tư pháp; phần thứ hai nhất quy định về về trình tự thủ tục tiếp nhận việc giám định, trả kết quả giám định và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động giám định tư pháp nên bố cục dự thảo Nghị định này mới quy định đầy đủ phần thứ nhất, do đó về nội dung cần bổ sung thêm phần thứ hai thì mới có thể hoàn chỉnh được, bởi lẽ Luật Giám định tư pháp còn quy định mở ra việc tự giám định của (tổ chức và cá nhân) các người tham gia tố tụng, nếu không quy định thì sẽ không thực hiện được trong thực tiễn và việc giám định của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng hiện nay được thực hiện cũng còn nhiều bất cập nên việc bổ sung phần thứ hai trong Nghị định hướng dẫn có ý nghĩa quyết định để Luật giám định tư pháp có thể đi vào được cuộc sống hay không ?

           

3)-Không nên chuyển tiếp cho số giám định viên chưa qua đào tạo tiếp tục hoạt động ?

          Điều 7/LGĐTP về Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp khoản c khoản 1 quy định : " Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự phải có chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định"

          Điều 10/LGĐTP về Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

          1. Các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp:

          a) Không còn đủ tiêu chuẩn quyđịnh tại khoản 1 Điều 7 của Luật này;

Điều 26/ LGĐTP quy định chuyển tiếp  Khoản 1 quy định : " Người đã được bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự mà chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám định theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 thì  không thực hiện miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát và tổ chức các khóa đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định để cấp Chứng chỉ cho giám định viên tư pháp

Vấn đề pháp lý đặt ra quy định chuyển tiếp như vậy có trái luật không ? vì trong thời gian chuyển tiếp Giám định viên này không đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ Giám định viên theo quy định của Luật Giám định tư pháp 2012.

Chúng tôi giả sử  trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không tổ chức được các khóa đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định để cấp Chứng chỉ cho giám định viên tư pháp hoặc có tổ chức việc đào tạo nhưng các Giám định viên chưa qua đào tạo này bận không thể dự chương trình được thì lúc này những Giám định viên đó có được quyền hành nghề không?

Theo chúng tôi, để tuân thủ pháp luật. Chúng tôi đề nghị sửa đổi quy định lại trong dự thảo Khoàn 1 điều 26 một trong ba phương án sau :

Phương án một  là ra quyết định thu hồi đúng theo Khoản 1 điều 7/LGĐTP

Phương án hai là ra quyết định tạm đình chỉ hành nghề những giám định viên trong thời gian chưa xong việc đào tạo.

Phương án ba là không phân công công tác cho các giám định viên chưa qua đào tạo kể từ ngày 01/01/2013 cho đến nay hoàn tất nghĩa vụ dự lớp đào tạo bắt buộc

 

4)-Giám định viên tư pháp phải mua bảo hiểm nghề nghiệp

          Điều 23/LGĐTP về  Quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp. Khoản 2 điểm g quy định nghĩa vụ của người giám định tư pháp như sau : " Chịu trách nhiệm cá nhân về kết luận giám định do mình đưa ra. Trường hợp cố ý đưa ra kết luận giám định sai sự thật gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức thì còn phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật."

          Dự thảo Nghị định không có một quy định nào ràng buộc trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp theo chúng tôi là thiếu sót và cần quy định bổ sung vào

          (i) Điều 23 này thêm nghĩa vụ "Mua bảo hiểm nghề nghiệp"

          (ii) Điều 16 về Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp khoản 2 về hồ sơ xin phép thành lập đến SởTư pháp bổ sung thêm " chứng thư mua bảo hiểm nghề nghiệp"

          Đối với quy định này chúng tôi cho rằng cần phải quy định "tiền kiểm" khi cấp giấy phép thành lập chứ không áp dụng cơ chế "hậu kiểm" theo quy định của Luật doanh nghiệp vì hậu quả của cơ chế "hậu kiểm" đã  xâm phạm không ít đến hoạt động quản lý nhà nước và quyền lợi ích của các chủ thể tham gia các quan hệ kinh tế.

 

5)-Trình tự thủ tục công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 

          Điều 20/LGĐTP quy định việc Lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc - Khoản 1 quy định . " Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bộ,cơ quan ngang bộ khác và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lựa chọn, lập và hằng năm công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng"

          Vấn đề pháp lý được đặt ra là Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bộ,cơ quan ngang bộ khác và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ lựa chọn, lập và hằng năm công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng" theo trình tự thủ tục nào? Nếu không có quy định cụ thể sẽ không tránh khỏi sự tùy tiện, cảm tính khi thực hiện quy định này.

          Theo chúng tôi cần có một quy định cụ thể về trình tự thủ tục này và chúng tôi đề xuất bổ sung thêm khoản 3 của điều 20/LGĐTP là

          " Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn trình tự thủ tục để thực hiện việc lựa chọn, lập và hằng năm công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng"

 

6- Giải quyết hậu quả của sự xung đột kết quả giám định:

     Trong thực tế xét xử, có những vụ án có đến 3-4 kết quả giám định khác nhau. Trong trường hợp giám định thương tật do vụ án kéo dài, vết thương có thể lành lại kết quả giám định sẽ không còn chính xác có thể bỏ lọt tội phạm. Đơn cử như trường hợp có ba bản kết luận giám luận có tỷ lệ thương tật là 19%, 13% và 9% thì nếu căn cứ vào hai kết quả giám định đầu có thể bị xét xử về tội “cố ý gây thương tích”, còn nếu căn cứ vào kết quả giám định cuối thì không bị xử lý hình sự (dưới 11%).

     Về bản chất, kết luận giám định là một nguồn chứng cứ, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng xem xét, đánh giá và sử dụng để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án. Nên việc có giám định lại hay không hoàn toàn thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng quyết định trong trường hợp cần thiết. Đương sự có quyền đề nghị, nhưng việc quyết định trưng cầu lại thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng. Trường hợp người yêu cầu giám định không nhất trí với kết luận giám định thì có quyền đề nghị hoặc khiếu nại theo quy định của pháp luật tố tụng.

          Do đó, cần quy định chi tiết hay đưa ra được định hướng để hướng dẫn thêm cho cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng…việc lựa chọn kết quả giám định hay giới hạn thời gian giám định kể từ thời điểm khởi tố vụ án hay thuộc vào trường hợp nào mới được yêu cầu giám định lại. Trong trường hợp không nêu rõ thì gây khó khăn cho cơ quan điều tra và cơ quan xét xử vì trong cùng một vụ án có quá nhiều kết quả giám định khác nhau.

          Điều 30/LGĐTP mới giải quyết được thủ tục giám định lần thứ hai, nhưng việc giải quyết xung đột 3,4 kết quả giám định của các cơ quan giám định khác nhau (y tế, Công an, Quận đội) sẽ giải quyết như thế nào thì vẫn còn bỏ ngõ.

 

7-Giải quyết hậu quả việc mất chứng thư trưng cầu giám định

          Việc làm mất các chứng thư trưng cầu giám định hiện nay không phải là chuyện hiếm mà hậu quả của nó gấy thiệt hại rất nghiêm trọng đến quyền lợi ích của các chủ thể tham gia trưng .Tuy nhiên, cho đến nay, việc xử lý trách nhiệm của các cán bộ liên quan đều không rõ ràng, trừ các trường hợp cố tình phi tang, hủy hoại chứng cứ nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án. Hầu hết các trường hợp không chứng minh được lỗi cố ý, các cơ quan thường đóng cửa nhắc nhở rút kinh nghiệm, kỷ luật nội bộ mà rất hiếm khi thấy có chuyện xử lý hành chính hay hình sự.

          Ông C. bị người khác kiện ra TAND quận 12 (TP.HCM) yêu cầu phải trả 3 tỉ đồng và hơn 500 lượng vàng. Kèm theo đơn khởi kiện là giấy vay mượn có chữ ký của ông. Cho rằng chữ ký này không phải của mình, ông C. đề nghị tòa trưng cầu giám định. Tòa tiến hành thủ tục trưng cầu giám định tại Phân viện Khoa học hình sự. Sau đó, song song với việc trả kết quả giám định thì tổ chức này cũng gửi một văn bản sang tòa cho biết giám định viên đã vô tình làm thất lạc bản gốc giấy vay mượn.Nghi ngờ giám định viên không khách quan, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, ông C. đã nộp đơn lên Cục Điều tra VKSND Tối cao đề nghị làm rõ (theo Báo pháp luật TPHCM ngày 07/09/2012 - bài Vô ý làm mất chứng cứ, xử lý sao?).

          Việc làm mất chứng thư giám định là một vấn để đang được dư luận xã hội đặt ra trong thời điểm Luật giám định tư pháp chuẩn bị có hiệu lực vào ngày 01/01/2013 đang đặt ra cho việc xây dựng Nghị định một thách thức.Chính phủ không nên làm ngơ trước dư luận xã hội này.

          Hành lang pháp lý của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước (điều 13 đến 23/LTNBTNN) đối với hành vi người thi hành công vụ và các trường hợp được bồi thường khác do pháp luật quy định có thể bao quát được hành vi làm mất chứng thư trưng cầu giám định nhưng phạm vi bồi thường của giám định viên trong Luật Giám đinh tư pháp (điều 23 như đã phân tích nêu trên) lại không thỏa mãn.

          Theo chúng tôi Chính phủ cần cân nhắc để giải quyết một trong những rút mắc tồn tại của hành vi mất chứng thư giám định gây thiệt hại không nhỏ cho người trưng cầu hiện nay.

 

8-Chế độ tài chính,chính sách ưu đãi đối với Văn phòng giám định tư pháp nhất là chính sách ưu đãi về thuế để đảm bảo hỗ trợ phát triển mô hình này.

          Điều 21 dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với Văn phòng giám định tư pháp : ưu đãi thuế GTGT, thuế nhập khẩu các loại máy móc phương tiện; miễn thuế TNDN trong 4 năm và giảm tiếp 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo , được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ đẩu tư theo quy định về tín dụng đầu tư nhà nước là  phù hợp đối với chính sách xã hội hóa một số dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp .


9)-Về phí - chi phí giám định tư pháp

          Vỉ đây là một dịch vụ công được nhà nước xã hội hóa đi kèm với các ưu đãi của nhà nước nên theo chúng tôi Bộ Tài chính hoặc Liên bộ phải quy định  biểu giá để các tổ chức giám định tư phải thu giống như biểu phí của tổ chức giám định công như phí thu cho hoạt động công chứng hiện nay Phòng công chứng (công) và Văn phòng công chứng (tư) đều thu một mức lệ phí công chứng như nhau.

 

10)-Quy định bổ sung về trình tự thủ tục của các bộ ngành

          Để hướng dẫn và đảm bảo thực hiện quy định tại điều 20 và điều 41/LGĐTP liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước hoạt động giám định tư pháp của Bộ ngành. Chúng tôi đề nghị quy định bổ sung vào khoản 4 điều 24 dự thảo Nghị định như sau :

          " Quy định về trình tự thủ tục, hồ sơ tiếp nhận yêu cầu giám định của các cơ  quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng và yêu cầu tự giám định của (tổ chức và cá nhân) các người tham gia tố tụng; trả kết quả giám định ; giải quyết khiếu nại tố cáo hoạt động giám định trong lĩnh vực bộ ngành quản lý "

          Có như vậy thì các bộ ngành mới có cơ sở pháp lý ban hành " trình tự thủ tục, hồ sơ tiếp nhận yêu cầu giám định, tự giám định;  trả kết quả giám định ; giải quyết khiếu nại tố cáo hoạt động giám định trong chuyên ngành quản lý " như Bộ Xây dựng đối với thủ tục yêu cầu giám định xây dựng hay Bộ tài chính - Ủy ban chứng khoán và Ngân hàng nhà nước sẽ ban hành thủ tục yêu cầu giám định tài chính...

          Nếu dự thảo Nghị định được xem xét lại quy định bổ sung các ý kiến nêu trên, chúng tôi có cơ sở tin rằng hoạt động giám định tư pháp sẽ hội đủ các điều kiện cần và đủ để đi vào đời sống xã hội, sẽ góp phần giải quyết những ách tắc hiện nay đang làm trì trệ bước tiến nhà nước pháp quyền mà Đảng và nhà nước ta đang dày công vun đắp.    

          Xin chân thành cám ơn Quý đại biểu đã lắng nghe phần trình bày ý kiến của chúng tôi./.    

Bài phát biểu của Ls.P:han Thông Anh  tại Hội thảo góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giám định tư pháp do Bộ Tư pháp chủ trì. vào sáng thứ thứ ba,ngày 11/09/2012 tại Nhà khách người có công - 168 Hai Bà Trưng –Quận 1 TPHCM./.

 

 


<< Back | Hỗ trợ trực tuyến


Các tin khác

 

TRA CỨU VĂN BẢN

 

HỎI ĐÁP

 

BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP

 

ĐẶT LỊCH HẸN


 

THÔNG BÁO MỚI

Thư ngõ chương trình tìm chút thanh thản 8

 

TIN TỨC MỚI

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Thế chấp nhà: Không được hiểu bất lợi cho dân
NGHỊ ĐỊNH 100/2008/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 55/2009/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2009 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
NĐ 106/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2007
NGHỊ ĐỊNH 91/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
THÔNG TƯ 160/2009/TT-BTC HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2009 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2009/QH12 NGÀY 19/6/2009 CỦA QUỐC HỘI
NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2009/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2009 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
THÔNG TƯ 161/2009/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, NHẬN QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN
NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2009/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2009 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 19/2009/TTLT-BTC-BNV NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU
NGHỊ ĐỊNH 62/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 123/2008/TTLT-BTC-BCA NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SỸ QUAN, HẠ SỸ QUAN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ CÔNG AN
NGHỊ ĐỊNH 104/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 122/2008/TTLT-BTC-BQP HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
NGHỊ ĐỊNH 114/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MẪU BIỂU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN
THÔNG TƯ 55/2007/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
NGHỊ ĐỊNH 76/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 11 NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU VÀ THUỐC LÁ

 

VBPL-HIỆU LỰC VĂN BẢN

Văn Bản Hiệu Lực 14.2016
Văn Bản Hiệu Lực 13.2016
Văn Bản Hiệu Lực 12.2016
Văn Bản Hiệu Lực 11.2016
Văn Bản Hiệu Lực 10.2016
Văn Bản Hiệu Lực 09.2016
Văn Bản Hiệu Lực 08.2016
Văn Bản Hiệu Lực 07.2016
Văn Bản Hiệu Lực 06.2016
Văn Bản Hiệu Lực 05.2016
Văn Bản Hiệu Lực 04.2016
Văn Bản Hiệu Lực 03.2016
Văn Bản Hiệu Lực 02.2016
Văn Bản Hiệu Lực 01.2016

 

THÀNH VIÊN CÔNG TY


TS. LS. Phan Thông Anh


Ths. Ls. Trần Thị Minh Nguyệt


Ths. Ls. Trương Công Khoa


Ths. Ls. Lê Hồng Sinh


Ls. Vũ Hồng Thành


Ls. Đỗ Hoàng Minh


Ls. Nguyễn Trần Khoa


Ls. Nguyễn Trần Phú Ngọc Hiếu


Ls. Nguyễn Thị Minh Thủy


 

BIỂU MẪU

 

 

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 

 

DOWNLOAD PHẦN MỀM

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

 

THỐNG KÊ

 

  • Tổng số đang online  : 49
    Tổng số lượt truy cập : 1,577,133

 

VIDEO CLIP

  • Chuyến thăm tặng quà tết cho bà con thị xã Đồng Xoài
  • Chuyến thăm tặng quà tết cho bà con huyện Hớn Quản
  • Truyền hình bình phước