ViNaLaw
Phone:
LIÊN HỆ
Planets Forum WORLD Hop Dong Van Ban Xu PhAT Thue ca nhan

 

Góp ý cho dự thảo sửa đổi Luật Đầu Tư - Ngày 11/03/2014

 

GÓP Ý KIẾN CHO DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ 2005

------------------------------------------------

Ths.Ls.Phan Thông Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Giám đốc Công ty Luật hợp danh Việt Nam; Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Quận 1 – TP.HCM

Góp ý ngày 11/3/2014 tại Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) CN.TPHCM

 

           

 Tám năm một chặng đường nhìn lại, Luật đầu tư (2005) đã phát huy được hiệu quả và đóng góp không nhỏ cho việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Luật Đầu tư đã mở rộng quyền tự chủ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư bằng việc xóa bỏ một loạt rào cản đầu tư không phù hợp với thông lệ kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

         

 Do chưa có quy định phân định rõ mối quan hệ cũng như nguyên tắc áp dụng giữa Luật Đầu tư cùng với các Luật Xây dựng, Luật Đấ đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu đã làm cho hệ thống pháp luật về đầu tư có một số nội dung chồng chéo, thiếu tính đồng bộ, minh bạch và khả thi nên việc xem xét sửa đổi bổ sung Luật đầu tư 2005 là cần thiết.

          

Theo yêu cầu của Ban tổ chức hội thảo chúng tôi xin góp ý vào các vấn đề chính như sau :

 

1-Phạm vi điều chỉnh

         

 1.1.-Dự thảo có nên quy định tất cả các vấn đề về đầu tư (chuẩn bị - thực hiện – chấm dứt dự án đầu tư, ưu đãi – hỗ trợ đầu tư, đầu tư có điều kiện, thủ tục đăng ký – xin chứng nhận đầu tư…) hay không? Hay là chỉ nên tập trung vào các vấn đề liên quan tới khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư?

         

 Theo chúng tôi là nên quy định đầy đủ các nội dung : chuẩn bị - thực hiện – chấm dứt dự án đầu tư, ưu đãi – hỗ trợ đầu tư, đầu tư có điều kiện, thủ tục đăng ký – xin chứng nhận đầu tư…mà không dừng lại chỉ quy định các vấn đề liên quan đến khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vì càng được quy định chi tiết thì càng dễ áp dụng trong thực tiễn mà không phải cậy nhờ vào các văn bản hướng dẫn thi hành.

          

1.2-Có nên quy định đầu tư ra nước ngoài trong Luật Đầu tư không hay là quy định riêng về đầu tư ra nước ngoài trong một văn bản độc lập khác?

          

Việc đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp là một hoạt động hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường ra nước ngoài nên cần có một hành lang pháp lý chặt chẻ nên theo chúng tôi không nên quy định trong Luật đầu tư mà cần được quy định trong một văn bản pháp luật độc lập khác và có thể quy định ban đầu trong một Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

2-Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài

          

2.1-Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài như thế nào? Cần làm gì để đảm bảo tính tương thích với quy định về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật Doanh nghiệp?

 

Khái niệm "nhà đầu tư nước ngoài" là chủ thể đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và có mối liên quan mật thiết giữa hai đạo luật "đầu tư" và "doanh nghiệp" nên theo chúng tôi cần thiết nên có một quy định tương thích 

 

Về cơ bản dự thảo của hai đạo luật "đầu tư" và "doanh nghiệp" cơ bản là tương thích về loại chủ thể là  : a) Cá nhân có quốc tích nước ngoài; b) Tổ chức được thành lập ở nước ngoài và theo pháp luật nước ngoài ; c) Doanh nghiệp được thành lập ở Việt Nam; nhưng tỷ lệ thành viên của loại hình Công ty hợp danh là chưa phù hợp : Tại dự thảo Luật doanh nghiệp quy định : Trên 50% số thành viên hợp danh là người có quốc tịch nước ngoài đối với công ty hợp danh còn tại dự thảo Luật đầu tư quy định : công ty hợp danh có cá nhân nước ngoài làm thành viên.Do đó theo chúng tôi cần cân nhắc hiệu chỉnh hai dự thảo cho phù hợp và thống nhất

         

 2.2-Chính sách áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngòai như thế nào?

          

+ Đối xử bình đẳng hoàn toàn hay có giới hạn giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài?

          

Theo chúng tôi là cần đối xử một cách bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, vì đều là hai nguồn vốn cần thiết cho nền kinh tế quốc dân, không nên xem nặng nhẹ bên nào. Trong thực tế hiện nay thì các nhà đầu tư nước ngoài được ưu đãi hơn theo chúng tôi cần nên điều chỉnh.

          

+ Bảo đảm đầu tư trong trường hợp pháp luật thay đổi ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư như thế nào?

         

 Đây là một vấn đề hết sức quan trọng liên quan đến tuyên bố của nhà nước về bảo đảm đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài (không chỉ bảo đảm cho nhà đầu tư nước ngoài) nhất là khi nhà nước sửa đổi Luật đất đai 2013 thay đổi về hình thức giao đất đối với các nhà đầu tư có trường hợp trước đây được giao đất nay thay đổi chỉ cho thuê đất; trường hợp trước đây nhà đầu tư được nộp tiền thuê đất một lần hết thời gian sử dụng đất bị thay đổi là nộp tiền thuê đất hàng năm. Khi pháp luật thay đổi phương thức thực hiện nghĩa vụ tài chính thì quyền nghĩa vụ tương ứng của nhà đầu tư cũng bị thay đổi, khi đó lợi ích nhà đầu tư sẽ bị xâm phạm.Do đó lần sửa đổi này cần cân nhắc câu chữ để xử lý tình huống thay đổi của Luật đất đai và 83 luật khác chuẩn bị sửa đổi sắp đến cho phù hợp với Hiến pháp 2013.      

 

3-Thủ tục đầu tư

          

+ Có nên quy định chung cho tất cả các dự án đầu tư hay chỉ áp dụng thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư cần ưu đãi, hỗ trợ hoặc tài nguyên từ Nhà nước?

         

 Nhằm đơn giản hóa thủ tục đầu tư, theo chúng tôi không nên quy định chung cho tất cả các dự án đầu tư mà chỉ áp dụng thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư cần ưu đãi, hỗ trợ hoặc tài nguyên từ nhà nước.

          

+ Thủ tục quản lý các dự án đầu tư có điều kiện nên quy định ở Luật này hay theo pháp luật chuyên ngành?

          

Thủ tục quản lý các dự án đầu tư có điều kiện nên quy định ở Luật này mà không theo pháp luật chuyên ngành khác.

          

+ Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư nên quy định theo hướng nào để cần đảm bảo yếu tố minh bạch, hiệu quả, đơn giản, tránh chồng chéo, mâu thuẫn với Luật doanh nghiệp và các luật khác, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư?

          

Nhằm đảm bảo yếu tố minh bạch, hiệu quả, đơn giản, tránh chồng chéo, mâu thuẫn với Luật doanh nghiệp và các luật khác, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư nên quy định theo hướng "hồ sơ hình thành nên dự án đầu tư để cấp phép đầu tư" còn các vấn đề khác liên quan đến đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.... để văn bản luật khác quy định

          

Về thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư:

          

+ Có nhất thiết phải có thủ tục đăng ký đầu tư không? Nếu có nên áp dụng cho trường hợp nào, hay là tất cả?

          

Thủ tục đăng ký đầu tư nên áp dụng cho tất cả, ngoại trừ các dự án có điều kiện thì thực hiện việc thẩm định dự án đầu tư.

 

+ Nếu vẫn giữ thủ tục đăng ký đầu tư thì có cần quy định giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hướng là cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư mà mình đăng ký?

          

Theo chúng tôi cần quy định giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hướng là cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư mà mình đã đăng ký.

         

 + Nên thiết kế các quy định như thế nào để bảo đảm  tính minh bạch, hiệu quả trong quy định về thủ tục đầu tư.

          

Quy định một cửa, một hệ thống biểu mẫu, hồ sơ dự án đầu tư rõ ràng để nhà đầu tư chỉ có thể nộp một lần.

 

4-Những vấn đề khác

          

4.1-Những khái niệm cần làm rõ trong Luật Đầu tư: “dự án đầu tư mới”; “dự án đầu tư mở rộng”, “khái niệm hình thức hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (Hợp đồng PPP)”

          

+ Tán thành theo dự thảo cần làm rõ trong Luật Đầu tư: “dự án đầu tư mới”; “dự án đầu tư mở rộng” để đảm bảo quyền lợi rỏ ràng cho nhà đầu tư trong hai trường hợp là “dự án đầu tư mới”; “dự án đầu tư mở rộng”

          

Tán thành theo dự thảo cần thay đổi trong Luật Đầu tư: “khái niệm hình thức hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (Hợp đồng PPP)” thay thế cho các hình thức "B.T" "B.O" "B.O.T"

          

4.2-Các hình thức đầu tư

          

 + Tán thành theo dự thảo

         

4.3-Lĩnh vực, địa bàn đầu tư và ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

          

+ Tán thành theo dự thảo

          

4.4.-Những vấn đề vướng mắc, bất cập trong Luật Đầu tư khác cần kiến nghị sửa đổi.

         

+ Cần tách bạch hai nội dung riêng biệt (i) thủ tục và pháp lý thành lập pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và (i) thủ tục và pháp lý cấp phép đầu tư dự án cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam./.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2014


<< Back | Hỗ trợ trực tuyến


Các tin khác

 

TRA CỨU VĂN BẢN

 

HỎI ĐÁP

 

BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP

 

ĐẶT LỊCH HẸN


 

THÔNG BÁO MỚI

Thư ngõ chương trình tìm chút thanh thản 8

 

TIN TỨC MỚI

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Thế chấp nhà: Không được hiểu bất lợi cho dân
NGHỊ ĐỊNH 100/2008/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 55/2009/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2009 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
NĐ 106/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2007
NGHỊ ĐỊNH 91/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
THÔNG TƯ 160/2009/TT-BTC HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2009 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2009/QH12 NGÀY 19/6/2009 CỦA QUỐC HỘI
NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2009/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2009 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
THÔNG TƯ 161/2009/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, NHẬN QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN
NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2009/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2009 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 19/2009/TTLT-BTC-BNV NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU
NGHỊ ĐỊNH 62/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 123/2008/TTLT-BTC-BCA NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SỸ QUAN, HẠ SỸ QUAN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ CÔNG AN
NGHỊ ĐỊNH 104/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 122/2008/TTLT-BTC-BQP HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
NGHỊ ĐỊNH 114/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MẪU BIỂU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN
THÔNG TƯ 55/2007/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
NGHỊ ĐỊNH 76/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 11 NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU VÀ THUỐC LÁ

 

VBPL-HIỆU LỰC VĂN BẢN

Văn Bản Hiệu Lực 14.2016
Văn Bản Hiệu Lực 13.2016
Văn Bản Hiệu Lực 12.2016
Văn Bản Hiệu Lực 11.2016
Văn Bản Hiệu Lực 10.2016
Văn Bản Hiệu Lực 09.2016
Văn Bản Hiệu Lực 08.2016
Văn Bản Hiệu Lực 07.2016
Văn Bản Hiệu Lực 06.2016
Văn Bản Hiệu Lực 05.2016
Văn Bản Hiệu Lực 04.2016
Văn Bản Hiệu Lực 03.2016
Văn Bản Hiệu Lực 02.2016
Văn Bản Hiệu Lực 01.2016

 

THÀNH VIÊN CÔNG TY


TS. LS. Phan Thông Anh


Ths. Ls. Trần Thị Minh Nguyệt


Ths. Ls. Trương Công Khoa


Ths. Ls. Lê Hồng Sinh


Ls. Vũ Hồng Thành


Ls. Đỗ Hoàng Minh


Ls. Nguyễn Trần Khoa


Ls. Nguyễn Trần Phú Ngọc Hiếu


Ls. Nguyễn Thị Minh Thủy


 

BIỂU MẪU

 

 

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 

 

DOWNLOAD PHẦN MỀM

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

 

THỐNG KÊ

 

  • Tổng số đang online  : 49
    Tổng số lượt truy cập : 1,575,663

 

VIDEO CLIP

  • Chuyến thăm tặng quà tết cho bà con thị xã Đồng Xoài
  • Chuyến thăm tặng quà tết cho bà con huyện Hớn Quản
  • Truyền hình bình phước