ViNaLaw
Phone:
LIÊN HỆ
Planets Forum WORLD Hop Dong Van Ban Xu PhAT Thue ca nhan

 

Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi): Bỏ quy định Bộ trưởng “không bộ”

 

Phải qui định rõ 3-4 thứ trưởng/bộ
Đó là đề nghị của ông Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách tại buổi góp ý  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) với Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (TCCP) (sửa đổi) diễn ra sáng qua (30/9) để không còn tình trạng để nghị định qui định như hiện nay nhưng số lượng thứ trưởng ở các bộ, cơ quan ngang bộ và cấp phó ở các đơn vị vẫn “vượt trần”, gây dư luận không tốt và làm phình bộ máy tổ chức. 
Tán thành quan điểm của Chính phủ, ông Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh ủng hộ không quy định cụ thể tên gọi và số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và chỉ quy định có tính nguyên tắc, để tránh phải sửa luật khi Chính phủ cần bổ sung hay bỏ một bộ, cơ quan ngang bộ theo từng giai đoạn. 
Nhưng theo ông Phùng Quốc Hiển, không qui định “cứng” thì phải có tiêu chí rõ ràng để thành lập một bộ, cơ quan ngang bộ và đặt vấn đề “Chính phủ có theo hướng chỉ có thể thay Bộ trưởng, Quốc vụ khanh, còn bộ máy từ thứ trưởng trở xuống là bộ phận ổn định chuyên sâu để tạo đột phá trong tổ chức của các bộ, tăng tính chuyên nghiệp của bộ máy, hay tiếp tục theo mô hình hiện nay, thứ trưởng vẫn có thể được bổ nhiệm là Bộ trưởng?”. 
Ngược lại, vẫn có ý kiến như ông Nguyễn Đức Hiền “tha thiết đề nghị qui định rõ các bộ, cơ quan ngang bộ” để có sự ổn định cho tổ chức Chính phủ, ít nhất 1 nhiệm kỳ. “Không qui định cụ thể mà chỉ đưa ra các tiêu chí, điều kiện thành lập bộ thì cũng vẫn phải trình Quốc hội quyết, mà cũng đã có qui định “một luật sửa nhiều luật” rồi nên không lo ngại” – ông Hiền nhấn mạnh. 
Trong Dự thảo trình UBTVQH, Chính phủ đã bỏ qui định về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng phụ trách một số lĩnh vực công tác (Bộ trưởng “không bộ”) như Dự thảo trước do không nhận được sự tán thành của các chuyên gia vì “thiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn”, vì “duy trì mô hình hành pháp, Chính phủ tập thể như hiện nay. Với mô hình quản lý nhà nước “đa ngành, đa lĩnh vực”, Bộ trưởng quyết hết thì làm gì còn lĩnh vực nào để có Bộ trưởng “không bộ”?” – ông Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật từng nêu rõ.
Không còn bộ chủ quản doanh nghiệp nhà nước
Với Dự thảo Luật TCCP (sửa đổi), Chính phủ đề nghị không quy định bộ, cơ quan ngang bộ có chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại DNNN như Luật TCCP 2001. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, chức năng thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại DNNN sẽ do Chính phủ thực hiện thông qua việc quy định và phân công việc thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại DNNN phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, cơ quan ngang bộ. 
Từ thực tế, chức năng thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại DNNN chỉ thực hiện đối với một số bộ quản lý chuyên ngành về lĩnh vực kinh tế, đa số ý kiến của Ủy ban Pháp luật tán thành sự “đổi mới” của Chính phủ trong vấn đề này, dù có ý kiến đề nghị trước mắt trong giai đoạn hiện nay, giữ nguyên như Luật TTCP 2001 để bảo đảm sự kiểm soát, định hướng của Chính phủ đối với các hoạt động của DNNN. 
Còn theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách: “Dù không quy định bộ, cơ quan ngang bộ có chức năng thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại DNNN nhưng vẫn cần phải có một cơ quan giúp Chính phủ quản lý vốn nhà nước tại các DN này”.
Hương Giang (baophapluat.vn)

  

 


<< Back | Hỗ trợ trực tuyến


Các tin khác

 

TRA CỨU VĂN BẢN

 

HỎI ĐÁP

 

BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP

 

ĐẶT LỊCH HẸN


 

THÔNG BÁO MỚI


 

TIN TỨC MỚI

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Thế chấp nhà: Không được hiểu bất lợi cho dân
NGHỊ ĐỊNH 100/2008/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 55/2009/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2009 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
NĐ 106/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2007
NGHỊ ĐỊNH 91/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
THÔNG TƯ 160/2009/TT-BTC HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2009 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2009/QH12 NGÀY 19/6/2009 CỦA QUỐC HỘI
NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2009/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2009 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
THÔNG TƯ 161/2009/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, NHẬN QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN
NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2009/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2009 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 19/2009/TTLT-BTC-BNV NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU
NGHỊ ĐỊNH 62/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 123/2008/TTLT-BTC-BCA NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SỸ QUAN, HẠ SỸ QUAN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ CÔNG AN
NGHỊ ĐỊNH 104/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 122/2008/TTLT-BTC-BQP HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
NGHỊ ĐỊNH 114/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MẪU BIỂU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN
THÔNG TƯ 55/2007/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
NGHỊ ĐỊNH 76/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 11 NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU VÀ THUỐC LÁ

 

VBPL-HIỆU LỰC VĂN BẢN

Bản tin pháp luật 01.2022
Bản tin pháp luật 02.2022
Bản tin pháp luật 03.2022
Bản tin pháp luật 04.2022
Án lệ số 52/2021/Al
Án lệ số 51/2021/AL
Án lệ số 50/2021/AL
Án lệ số 49/2021/AL
Án lệ số 48/2021/AL
Án lệ số 47/2021/AL
Án lệ số 46/2021/AL1
Án lệ số 45/2021/AL
Án lệ số 44/2021/AL
Án lệ số 43/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 42
ÁN LỆ SỐ 41
ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL
Án lệ số 39.2020.AL
Án lệ số 38/2020

 

THÀNH VIÊN CÔNG TY


TS. LS. Phan Thông Anh


Ths. Ls. Trần Thị Minh Nguyệt


Ths. Ls. Trương Công Khoa


Ths. Ls. Lê Hồng Sinh


Ls. Đỗ Hoàng Minh


Ls. Vũ Hồng Thành


Ls. Nguyễn Trần Khoa


Ls. Nguyễn Trần Phú Ngọc Hiếu


Ls. Nguyễn Thị Minh Thủy


Ls. Phan Thanh Hùng


Ls. Nguyễn Minh Quang


 

BIỂU MẪU

 

 

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 

 

DOWNLOAD PHẦN MỀM

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

 

THỐNG KÊ

 

  • Tổng số đang online  : 14
    Tổng số lượt truy cập : 1,862,544

 

VIDEO CLIP

  • Chuyến thăm tặng quà tết cho bà con thị xã Đồng Xoài
  • Chuyến thăm tặng quà tết cho bà con huyện Hớn Quản
  • Truyền hình bình phước