ViNaLaw
Phone:
LIÊN HỆ
Planets Forum WORLD Hop Dong Van Ban Xu PhAT Thue ca nhan

 

Đề nghị tăng cường giám sát công tác thi hành án

 

Trong đó, báo cáo nhấn mạnh: Năm 2014, công tác thi hành án (THA) tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tuy vậy, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần tiếp tục có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 
Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu về việc
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết: Trong bối cảnh kinh tế trong nước vẫn còn gặp khó khăn, thị trường bất động sản chưa thực sự khởi sắc trở lại, số thụ lý mới tăng cao so với năm 2013, đặc biệt là về tiền, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) đã thi hành xong số việc và số tiền cao hơn những năm trước. 
Trong số 600.297 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 77,03% tổng số việc phải giải quyết), đã giải quyết xong 531.095 việc, đạt tỷ lệ 88,47% (tăng 1,94% so với năm 2013, vượt 0,47% so với chỉ tiêu Quốc hội giao). Về tiền, trong số 50.807 tỷ đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 53,42% tổng số tiền phải giải quyết), đã giải quyết xong 38.981 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76,72% (tăng 3,55% so với năm 2013). 
Về thi hành đối với khoản thu cho ngân sách nhà nước, đã giải quyết được 354.454 việc, tương ứng với số tiền trên 2.241 tỷ đồng. Việc ra quyết định THA được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời hơn; công tác phân loại án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; những thiếu sót, vi phạm trong THADS được tập trung chấn chỉnh, khắc phục. 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về THADS tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2008 được tập trung chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này. 
Cũng theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ được tăng cường, công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ có nhiều tiến bộ. Công tác phối hợp liên ngành được quan tâm đẩy mạnh ở cả Trung ương và địa phương. Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an, TANDTC và VKSNDTC ban hành Quy chế phối hợp liên ngành số 14. Tiếp đó, 59/63 địa phương đã ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS, qua đó giúp công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, bài bản và hiệu quả hơn.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng cho biết, công tác THA hành chính tiếp tục được quan tâm. Việc mở rộng thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đạt kết quả bước đầu. Hiện 46/63 Văn phòng Thừa phát lại được thành lập tại 13/13 địa phương thuộc diện thí điểm, với tổng doanh thu của các Văn phòng là trên 56 tỷ đồng.
Đề nghị sửa đổi các luật đồng bộ với Luật Thi hành án dân sự, Luật Thi hành án hình sự
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, người đứng đầu ngành Tư pháp cũng thẳng thắn thừa nhận công tác THADS vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Chưa hoàn thành chỉ tiêu THA xong về tiền (còn thiếu 0,28% so với chỉ tiêu Quốc hội giao); số việc và tiền chuyển kỳ sau còn nhiều; việc thực hiện các chỉ tiêu khác tuy đã tiến bộ nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết 37/2012/QH13 của Quốc hội; vẫn còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và một số vụ việc dư luận xã hội quan tâm nhưng chưa được xử lý dứt điểm; cán bộ, công chức vi phạm, bị xử lý kỷ luật tăng cao so với năm 2013; việc triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến thí điểm chế định Thừa phát lại còn chậm, hiệu quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại (ngoài TP.Hồ Chí Minh) còn thấp.
Chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng đề xuất với Quốc hội nhiều vấn đề, trong đó đề nghị Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp này Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; cân nhắc, giao chỉ tiêu phù hợp trong điều kiện số việc và tiền THADS thụ lý ngày càng nhiều, năm sau cao hơn năm trước, kinh tế trong nước vẫn gặp khó khăn; sửa đổi các luật đồng bộ với Luật THADS; Luật Thi hành án hình sự (THAHS); quan tâm bố trí ngân sách cho việc triển khai thực hiện các đề án về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác THADS và THAHS. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát theo thẩm quyền đối với công tác THADS và THAHS; quan tâm, giám sát việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại 13 địa phương đang được lựa chọn thí điểm; các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp; Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về THADS, THAHS và THA hành chính tại địa phương.    
Thảo luận tại hội trường,  Đại biểu Quốc hội đánh giá cao những kết quả công tác THADS đã đạt được, đồng thời phân tích để làm rõ hơn những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác này. ĐBQH Lê Minh Hiền (Khánh Hòa) cho rằng, ngoài những bất cập của Luật THADS thì quy định buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự là chưa khả thi, bởi những người bị phạt tù phần lớn không có tài sản, thu nhập. Bên cạnh đó, những vụ phạt tiền trong các vụ án ma túy nhiều vụ không thể thi hành cũng không thể miễn giảm, trong khi đó ngân sách nhà nước phải bỏ ra  phục vụ công tác xác minh rất tốn kém. ĐB Hiền đề nghị Quốc hội giao chỉ tiêu phù hợp hơn cho THADS, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn; sửa các quy định về án phí trong các vụ án hình sự.
Đề cập đến các bản án tuyên không rõ, khó thi hành, ĐBQH Tô Văn Tám (Kon Tum) kiến nghị Chính phủ cần chủ trì với các ngành liên quan, nếu có vướng mắc trong công tác phối hợp thì phải xử lý ngay theo hướng phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan. Đặc biệt, ĐB Tám nhấn mạnh: trong năm 2015 cần xóa tình trạng “trắng” kho vật chứng (do hiện nay nhiều địa phương còn chưa xây dựng được hệ thống kho này).
Thu Hằng (theo baophapluat.vn)

 

 


<< Back | Hỗ trợ trực tuyến


Các tin khác

 

TRA CỨU VĂN BẢN

 

HỎI ĐÁP

 

BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP

 

ĐẶT LỊCH HẸN


 

THÔNG BÁO MỚI


 

TIN TỨC MỚI

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Thế chấp nhà: Không được hiểu bất lợi cho dân
NGHỊ ĐỊNH 100/2008/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 55/2009/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2009 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
NĐ 106/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2007
NGHỊ ĐỊNH 91/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
THÔNG TƯ 160/2009/TT-BTC HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2009 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 32/2009/QH12 NGÀY 19/6/2009 CỦA QUỐC HỘI
NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2009/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2009 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
THÔNG TƯ 161/2009/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, NHẬN QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN
NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2009/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2009 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 19/2009/TTLT-BTC-BNV NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU
NGHỊ ĐỊNH 62/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 123/2008/TTLT-BTC-BCA NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI SỸ QUAN, HẠ SỸ QUAN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ CÔNG AN
NGHỊ ĐỊNH 104/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 122/2008/TTLT-BTC-BQP HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
NGHỊ ĐỊNH 114/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MẪU BIỂU TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, CẢNH SÁT BIỂN
THÔNG TƯ 55/2007/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
NGHỊ ĐỊNH 76/2010/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 11 NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU VÀ THUỐC LÁ

 

VBPL-HIỆU LỰC VĂN BẢN

Bản tin pháp luật 01.2022
Bản tin pháp luật 02.2022
Bản tin pháp luật 03.2022
Bản tin pháp luật 04.2022
Án lệ số 52/2021/Al
Án lệ số 51/2021/AL
Án lệ số 50/2021/AL
Án lệ số 49/2021/AL
Án lệ số 48/2021/AL
Án lệ số 47/2021/AL
Án lệ số 46/2021/AL1
Án lệ số 45/2021/AL
Án lệ số 44/2021/AL
Án lệ số 43/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 42
ÁN LỆ SỐ 41
ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL
Án lệ số 39.2020.AL
Án lệ số 38/2020

 

THÀNH VIÊN CÔNG TY


TS. LS. Phan Thông Anh


Ths. Ls. Trần Thị Minh Nguyệt


Ths. Ls. Trương Công Khoa


Ths. Ls. Lê Hồng Sinh


Ls. Đỗ Hoàng Minh


Ls. Vũ Hồng Thành


Ls. Nguyễn Trần Khoa


Ls. Nguyễn Trần Phú Ngọc Hiếu


Ls. Nguyễn Thị Minh Thủy


Ls. Phan Thanh Hùng


Ls. Nguyễn Minh Quang


 

BIỂU MẪU

 

 

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 

 

DOWNLOAD PHẦN MỀM

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

 

THỐNG KÊ

 

  • Tổng số đang online  : 22
    Tổng số lượt truy cập : 1,862,482

 

VIDEO CLIP

  • Chuyến thăm tặng quà tết cho bà con thị xã Đồng Xoài
  • Chuyến thăm tặng quà tết cho bà con huyện Hớn Quản
  • Truyền hình bình phước