Bỏ quyền khởi tố vụ án của tòa > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM