Bỏ quyền khởi tố vụ án của tòa < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM