Tòa “nhức đầu” với bị cáo ngoại > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM