Tư vấn pháp luật vụ việc > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM

Tư vấn pháp luật vụ việc

1-THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH :

– Tư vấn thành lập loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh

– Tư vấn các quy định của pháp luật, doanh nghiệp cẩn tuân thủ trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh.

– Bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng giảm vốn, thay đồi trụ sở kinh doanh.

– Tư vấn thủ tục hoàn thiện các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề pháp luật quy định phải có điều kiện kinh doanh.

– Chuyển đổi, sáp nhập, giải thể công ty

2-QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

– Tư vấn cho các thành viên công ty trong quá trình góp vốn, quản trị điều hành hoạt động kinh doanh.

– Tư vấn thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tổ chức phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần, Hội đồng Thành viên Công ty TNHH; thủ tục ban hành các quyết định nội bộ.

– Tư vấn ban hành các Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban kiểm soát; Quy chế tài chính; Quy chế tuyển dụng nhân sự; Danh mục bí mật kinh doanh của Công ty; Nội quy lao động; Trình tự xử lý kỷ luật lao động nhân viên…

– Tư vấn trỉnh tự thủ tục tinh giảm lao động; xử lý kỷ luật lao động; giải quyết chế độ khi cho người lao động thôi việc…

3-TRANH CHẤP THÀNH VIÊN CÔNG TY

– Thu thập các chứng cứ liên quan đến nội dung tranh chấp giữa các thành viên.

– Tư vấn định hướng các quan điểm pháp lý giải quyết các tranh chấp giữa các thành viên về góp vốn, về quyền điều hành công ty.

– Tư vấn hòa giải giữa các thành viên, cử luật sư làm đại diện cho thành viên có tranh chấp tham gia các phiên họp với Công ty.

– Chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ pháp lý để chuyển vụ tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

4-TRANH CHẤP GIỮA CÁC BÊN TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

– Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các bên trong quan hệ lao động về tiền lương; về việc cho thôi việc; về bồi thường thiệt hại; về trợ cấp mất việc, thôi việc…

– Tư vấn hòa giải giữa các bên, cử luật sư làm đại diện cho bên tranh chấp lao động làm việc với bên bị tranh chấp.

– Chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ pháp lý để chuyển vụ tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

5-THỦ TỤC ĐĂNG KÝ – TẶNG CHO SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN :

– Tư vấn các quyền nghĩa vụ phát sinh trong giao dịch chuyển nhượng mua bán bất động sản hiện hữu và hình thành trong tương lai.

– Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan và hoàn thiện bộ hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu công trình, nhà ở.

– Tư vấn các quyền nghĩa vụ phát sinh, các điểu kiện khi tặng cho bất động sản.

6-TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN :

– Tư vấn các rủi ro phát sinh trong giao dịch chuyển nhượng mua bán bất động sản hiện hữu và hình thành trong tương lai.

– Tư vấn hòa giải giữa các bên, cử luật sư làm đại diện cho khách hàng đàm phán giải quyết tranh chấp quyền tài sản phát sinh.

– Chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ pháp lý để chuyển vụ tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan Tòa án nhân dân có thẩm quyền

7- KÝ KẾT,THỰC HIỆN,TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ – KINH DOANH THƯƠNG MẠI

– Soạn thảo; hoàn chỉnh hợp đồng theo nội dung các bên đã thỏa thuận ban đầu.

– Tư vấn thủ tục, chứng thư pháp lý các bên cần lưu giữ khi ký kết hợp đồng

– Chỉ ra những rủi ro phát sinh trong quá trìnnh ký kết – thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng.

– Tư vấn các chứng thư pháp lý cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng.

– Tư vấn hòa giải giữa các bên, cử luật sư làm đại diện cho khách hàng đàm phán giải quyết tranh chấp hợp đồng với các bên.

– Chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ pháp lý để chuyển vụ tranh chấp hợp đồng ra giải quyết tại cơ quan Tòa án nhân dân có thẩm quyền hoặc Trọng tài Thương mại.

8-THỪA KẾ DI SẢN & LẬP DI CHÚC

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến di sản thừa kế; những người có quyền thừa kế; thửa kế đương nhiên theo quy định pháp luật.

– Xác định tính pháp lý của di sản thừa kế và pháp lý của hàng thừa kế được hưởng di sản.

– Soạn thảo di chúc cho người lập di chúc

– Tư vấn cho người lập di chúc các thủ tục pháp lý lập di chúc

9-THỦ TỤC PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN NHÂN THÂN

– Tư vấn các thủ tục yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Tư vấn các thủ tục yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.

– Tư vấn các thủ tục yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.

– Tư vấn các thủ tục yêu cầu Tòa án tuyên bố một người đã chết, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết.

– Tư vấn các thủ tục và thực hiện thủ tục nhận cha (hoặc mẹ) cho con; thủ tục nhận con cho cha (hoặc mẹ); thủ tục xin con nuôi.

10-QUAN HỆ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

– Tư vấn các điều kiện kết hôn, thủ tục pháp lý để đăng ký kết hôn trong nước và có yếu tố nước ngoài.

– Tư vấn các điều kiện ly hôn, thủ tục pháp lý ly hôn trong nước và có yếu tố nước ngoài.

– Tư vấn điều kiện được giao con khi ly hôn và nghĩa vụ cấp dưỡng cho con khi ly hôn.

– Tư vấn về tài sản riêng, tài sản chung; chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân; chia tài sản chung khi ly hôn./.

TRÌNH TỰ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TƯ VẤN VỤ VIỆC

Vinalaw trân trọng giới thiệu các bước khi thực hiện tư vấn vụ việc hoặc thực hiện dịch vụ pháp lý như sau:

Khi Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật theo vụ việc có thể theo dõi các bước sau:

(i) Khi có nhu cầu tư vấn pháp luật theo vụ việc hoặc thực hiện dịch vụ pháp lý, quý Khách hàng vui lòng mang đầy đủ hồ sơ cần tư vấn đến Vinalaw. Chúng tôi sẽ kiểm tra, xem xét và tiếp nhận hồ sơ.

(ii) Nếu vụ việc đơn giản, và được sự đồng ý của quý khách hàng, Vinalw tư vấn pháp luật theo giờ và tính mức phí tùy thuộc tính chất, mức độ của vụ việc khách hàng cung cấp được ghi lại trong Phiếu yêu cầu Tư vấn;

(iii) Nếu vụ việc có tính chất phức tạp cần tư vấn bằng văn bản và nếu khách hàng đồng ý, Vinalaw sẽ tiến hành ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với quý khách hàng. Mức phí tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc sẽ được thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

(iv) Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức tư vấn theo giờ hoặc theo vụ việc.

(v) Sau khi đã nhận tư vấn hoặc thực hiện xong dịch vụ pháp lý, quý khách hàng thanh toán và nhận lại hồ sơ, hóa đơn và phiếu trả lời tư vấn từ phía Vinalaw (tư vấn bằng văn bản).


𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 (𝑽𝒊𝒏𝒂𝒍𝒂𝒘 𝑭𝒊𝒓𝒎)

Với slogan: “Là điểm tựa của niềm tin”

??Phương châm làm việc: “Đừng bận tâm vì các vấn đề pháp lý của Quý khách hàng chính là công việc của chúng tôi”.
??Vinalaw luôn hoạt động với tôn chỉ đề cao pháp luật, uy tín, trung thực, bảo đảm lợi ích cao nhất của khách hàng trước pháp luật.
———————–
? 𝑪𝒂𝒍𝒍 028.629. 119. 20 (Liên hệ tư vấn miễn phí).
———————–
? Số 17 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh.
? 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: fb.com/Vinalaw.vn
? 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: www.vinalaw.vn
? 𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: info@vinalaw.vn