MẪU GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM

MẪU GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

————————–

GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ

     Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người giám hộ:  …………………………………………………Giới tính:……..

Năm sinh: …………………………

Dân tộc: …………………………………………Quốc tịch: ………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

CCCD/ CMND/ Hộ chiếu: ……………………….

Quan hệ với người cần được giám hộ: ……………………………………………………………………

Cử người có tên dưới đây:

Ông
Họ và tên  

 

Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
 

Địa chỉ thường trú

 

 

CCCD/ CMND/ Hộ chiếu

Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …………………………………………….Giới tính:……………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh…………………………………..

Nơi sinh: ………………………..

Dân tộc: …………………………………………..Quốc tịch: …………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………..

Lý do cử giám hộ: ……………………………………………….……………………………..

  • Đề nghị: ………………………………………………………………….. Đăng ký .

                                        

Ý kiến của người được cử giám hộ                                                      ………………………ngày …………tháng…………năm 20

………………………………………………………………..                                                                  

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..                                                               ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

>>> Các bài viết quan tâm khác: CHỨNG NHẬN Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư


𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 (𝑽𝒊𝒏𝒂𝒍𝒂𝒘 𝑭𝒊𝒓𝒎)

Với slogan: “Là điểm tựa của niềm tin”

??Phương châm làm việc: “Đừng bận tâm vì các vấn đề pháp lý của Quý khách hàng chính là công việc của chúng tôi”.
??Vinalaw luôn hoạt động với tôn chỉ đề cao pháp luật, uy tín, trung thực, bảo đảm lợi ích cao nhất của khách hàng trước pháp luật.
———————–
? Call: 028.629.119.20 (Liên hệ tư vấn miễn phí).
———————–
? Số 17 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh.
? 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: fb.com/Vinalaw.vn
? 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: www.vinalaw.vn
? 𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: info@vinalaw.vn