Quy trình giải quyết hưởng BHXH 1 lần xác thực qua chữ ký số trên điện thoại > CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM

Quy trình giải quyết hưởng BHXH 1 lần xác thực qua chữ ký số trên điện thoại

Ngày 09/12/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 3612/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động.

Theo đó, quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần xác thực qua chữ ký số trên điện thoại thực hiện lần lượt như sau:

– Người lao động kê khai thông tin trên Cổng dịch vụ công, thực hiện ký số, đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công.

– Cán bộ bộ phận Một cửa truy cập phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ và kiểm tra nội dung kê khai, thành phần hồ sơ, tính chính xác của hồ sơ, thông tin trên hồ sơ để thực hiện:

  • Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ thành phần thì gửi thông báo cho người lao động trên Cổng Dịch vụ công để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch điện tử cho người lao động và phản hồi trạng thái xử lý cho Cổng dịch vụ công Quốc gia.

– Chuyển toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận cho Bộ phận/Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội để giải quyết.

– Nhận sổ bảo hiểm xã hội bản giấy do người lao động gửi đến khi đã được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thực hiện lưu trữ hoặc chuyển phòng Quản lý hồ sơ lưu trữ.

– Cán bộ Bộ phận/Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội thực hiện:

  • Tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm, truy cập Hệ thống quản lý chính sách để xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
  • Lập danh sách chi trả bảo hiểm xã hội một lần.

– Cán bộ Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính tiếp nhận danh sách chi trả bảo hiểm xã hội một lần và thực hiện chi trả theo quy định.

——————–
𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 (𝑽𝒊𝒏𝒂𝒍𝒂𝒘 𝑭𝒊𝒓𝒎)

Với slogan: “Là điểm tựa của niềm tin”

??Phương châm làm việc: “Đừng bận tâm vì các vấn đề pháp lý của Quý khách hàng chính là công việc của chúng tôi”.
??Vinalaw luôn hoạt động với tôn chỉ đề cao pháp luật, uy tín, trung thực, bảo đảm lợi ích cao nhất của khách hàng trước pháp luật.
———————–
? 028.629.119.20 (Liên hệ tư vấn miễn phí)
———————–
? Số 17 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh.
? 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌: fb.com/Vinalaw.vn
? 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: www.vinalaw.vn
? 𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: info@vinalaw.vn