Văn bản, hợp đồng, giao dịch đã chứng thực là đối tượng khởi kiện vụ án dân sự hay hành chính < CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM